Профил на купувача

26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Изграждане на детски площадки и рехабилитация на зелени площи в община Ветрино”

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет Реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Искър, община Искър

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за асфалтиране на улици в община Велинград” с обособени позиции: 1. Асфалтиране на улици в с.Пашови 2. Асфалтиране и подмяна на ВиК в с. Света Петка 3. Асфалтиране на улици в с. Драгиново

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Частично благострояване на кв. 55 и кв. 57 – междублокови пространства по ПУП за град Джебел, община Джебел”

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Крум” и ул. „Васил Левски” в с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора”

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „ Проектиране и строителство с цел обновяване на Народно читалище „Напредък 1920“, с.Царев Брод, община Шумен ”

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет ”Проектиране и изпълнение на благоустройствени дейности и обновление на техническата инфраструктура на къща – музей „Стефан Караджа”, паметник „Стефан Караджа”, прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, Община Болярово"

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10