Открита процедура с предмет Инженеринг - проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за асфалтиране на улици в община Велинград” с обособени позиции: 1. Асфалтиране на улици в с.Пашови 2. Асфалтиране и подмяна на ВиК в с. Света Петка 3. Асфалтиране на улици в с. Драгиново