Красимира Нечева

Началник на политическия кабинет на министъра на инвестиционното проектиране

Родена е на 26.12.1976 г.

Магистър по „Счетоводство и контрол" на Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов и по „Управление на европейски проекти" на Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър".

От 2008 г. до 2010 г. е началник отдел „Бюджет и финансови анализи", а от 2010 г. до 2012 г. - директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността" в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

От март 2012 г. до юни 2013 г. е директор на дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" в Министерство на образованието, младежта и науката. Организира дейността на три отдела: „Държавна собственост",  „Обществени поръчки и плащания" и „Ремонтни дейности".

Участвала е в координиране на управлението на шест проекта на Министерство на образованието, младежта и науката, конкретен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. - „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали".

От юли 2013 г. до 2014 г. е директор на дирекция „Финанси" в Министерство на регионалното развитие.

Владее английски език.