Адрес:

София,1000
ул. "Съборна" №1

Факс: 02/9046 896

e-mail: mip@mip.government.bg

Приемното време на заместник-министър арх. Георги Савов е всяка последна сряда от месеца от 13.00 до 15.00 часа.

За предварително записване: тел. 02/90-46-811

Контакти:

длъжност телефон e-mail
Технически сътрудник министър 02 9046 804 ETzvetkova@mip.government.bg
    LZerlieva@mip.government.bg
Технически сътрудник зам.министър 02 9046 811 DDimitrova@mip.government.bg
    NSotirova@mip.government.bg
Директор дирекция "Благоустройство и жилищна политика" 02 9046 821 ZKraleva@mip.government.bg
Директор дирекция "Устройствено планиране на територията" 02 9046 824 INestorov@mip.government.bg

Директор дирекция "Инвестиционно проектиране"

02 9046 823 IIliev@mip.government.bg

Директор дирекция "Правила и норми за проектиране и строителство"

02 9405 340 vangelieva@mrrb.government.bg
Дирекция "Връзки с обществеността, административно - правно и информационно обслужване" 02 9046 814 press@mip.government.bg
Инспекторат 02 9046 815 KIkonomov@mip.government.bg
    IBobev@mip.government.bg