ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост


Компонент 1 - Кандидатстване с готови инвестиционни проекти

 

Компонент 2 - Проектиране и изпълнение на проектни предложения

******************************************************************************************

 

Процедура за подбор на външни оценители на проектни предложения по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОЕКТИ СЪС СОЦИАЛНА
НАСОЧЕНОСТ


В А Ж Н О !!!

Поради големият интерес на общините Министерството на инвестиционното проектиране удължава срока за кандидатстване по процедурата за подпомагане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост до 17 часа на 4 април 2014 г.

КОМПОНЕНТ 1: КАНДИДАТСТВАНЕ С ГОТОВИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

КОМПОНЕНТ 2: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

********************************************************************************************