Открита процедура с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Крум” и ул. „Васил Левски” в с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора”