Открита процедура с предмет ”Проектиране и изпълнение на благоустройствени дейности и обновление на техническата инфраструктура на къща – музей „Стефан Караджа”, паметник „Стефан Караджа”, прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, Община Болярово"