Профил на купувача

27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет "Благоустрояване централна част по ул. "Централна" и прилежаща територия, включваща част от кв. 1, УПИ ІІ-796, кв.4, УПИ І-739, кв.7, УПИ ХV-740 в с. Щръклево, община Иваново, област Русе“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Рехабилитация и реконструкция на улица с о.т 317 - о.т 136 - о.т 135 - о.т 134 - о.т 133 - о.т 132А - І етап в гр. Павел баня , община Павел баня, Област Стара Загора“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Ремонт и реконструкция на сградния фонд и прилежащите му терени на читалище Светлина - Царевец 1927, с. Царевец, община Свищов“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Рехабилитация на улица , свързваща центъра с гробищен парк в с. Нова Махала, общ.Николаево, обл. Стара Загора“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Повишаване на енергийната ефективност за ЦДГ "Радост", с. Ясенково и ОУ "П. Р. Славейков" с. Изгрев, община Венец, област Шумен“

още ...
26.06.2014 г.

Открита процедура с предмет “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ С.ЧОРБАДЖИЙСКО, ОБЩИНА КИРКОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10