Профил на купувача

27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: Обновяване на Народно читалище „Напредък 1920“, с. Царев Брод, община Шумен”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Изпълнение на благоустройствени дейности и обновление на техническата инфраструктура на къща – музей „Стефан Караджа”, паметник „Стефан Караджа”, прилежащ парк и пешеходна зона в село Стефан Караджово, Община Болярово"

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Инженеринг (проектиране и строителство) на рехабилитация на улична мрежа в община Казанлък” в две обособени позиции: 1. Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация на улична мрежа в с. Хаджидимитрово; 2. Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация на улична мрежа в с. Долно Изворово

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Благоустрояване на централна част по ул. „Централна” и прилежаща територия, включваща част от кв.1, УПИ ІІ-796; кв.4, УПИ І-739; кв.7, УПИ ХV-740 в с. Щръклево, община Иваново, област Русе”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на „Централен парк и зелена площ в село Бата, Община Поморие”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация и реконструкция на улица с ОТ317-ОТ136-ОТ135-ОТ134-ОТ133-ОТ132А– І Етап в гр. Павел Баня, община Павел Баня, Област Стара Загора“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на тротоари от о.т. 279 до о.т. 262 село Малка Арда, община Баните”

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10