Профил на купувача

14.05.2014 г.

Покана за поръчка с предмет: „Доизграждане на структурна кабелна система в сградата на Министерство на инвестиционното проектиране“

още ...
21.03.2014 г.

Покана за поръчка с предмет: „Доставка на 25 бр. компютърни конфигурации, 5 бр. 23" монитори, 1 бр. 27" монитор, 7 бр. мултифункционални устройства и 3 бр. високоскоростни скенери”

още ...
20.03.2014 г.

Покана за поръчка с предмет:"Доставка на комуникационно устройство за нуждите на Министерство на инвестиционното проектиране"

още ...
27.02.2014 г.

Покана за поръчка с предмет "Доставка на осем (8) броя шредери за унищожаване на документи за нуждите на администрацията на Министерство на инвестиционното проектиране"

още ...
20.02.2014 г.

Покана за поръчка с предмет "Избор на изпълнител за осъществяване на преводачески услуги за нуждите на Министерство на инвестиционното проектиране"

още ...
05.02.2014 г.

Покана за поръчка с предмет:"Извършване на одит за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект N BG 161PO001-5.3.01-0076 „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014 – 2020 г".

още ...
31.01.2014 г.

Покана за поръчка "Закупуване на мрежови кабели и компоненти за компютърна мрежа на МИП"

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10