Профил на купувача

27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици с. Чорбаджийско, община Кирково, област Кърджали.“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на детски площадки и рехабилитация на зелени площи в община Ветрино”

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на сградния фонд и прилежащите му терени на читалище "Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, община Свищов, обл. Велико Търново“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Благоустрояване на парк „Кедикчал”, село Равен, община Момчилград“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Рехабилитация на улици в град Летница“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Искър, община Искър.“

още ...
27.06.2014 г.

Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска слуга по упражняване на строителен надзор на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ „Радост“, с. Ясенково и ОУ „П. Р. Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен“

още ...
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10