Открита процедура с предмет „ Проектиране и строителство с цел обновяване на Народно читалище „Напредък 1920“, с.Царев Брод, община Шумен ”