Публична покана с предмет „Осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, както и хотелско настаняване в чужбина за нуждите на министерство на инвестиционното проектиране“