Агенцията по геодезия, картография и кадастър създава кадастрална карта и регистри за нови над двадесет населени места

Създаването на  кадастрална карта и регистри се финансира от държавата и гражданите нямат финансови ангажименти към тази дейност

Копия от документите за собственост могат да бъдат подавани по електронен път

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) откри производство по създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) за нови над двадесет населени места в областите Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Перник, Разград, Стара Загора, Хасково, Шумен, Софийска област, както и за седем района на Столична община.

Създаването на кадастрална карта и регистри се финансира от държавата и гражданите нямат финансови ангажименти към тази дейност. За да е вярно, пълно и актуално отразяването на данните в информационните масиви на АГКК, собствениците на имотите трябва да представят копие от нотариален акт или документ за собственост на недвижим имот на служител от съответната Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) или на фирмата - изпълнител, която е избрана след процедура за възлагане на обществена поръчка да изработи кадастралната карта и регистри. Собствениците на апартаменти в жилищни блокове и кооперации също би следвало да предоставят копие от документ за собственост.

За улеснение и за по-голяма сигурност на гражданите относно опазване на личните им данни документите могат да бъдат подавани по електронен път на електронната поща на съответната Служба по геодезия, картография и кадастър. Списък с всички електронни адреси е публикуван на интернет страницата на АГКК /www.cadastre.bg/.

При непредставяне на документ за собственост не се събира глоба.