Арх. Георги Савов: Ще въведем единни по-ясни правила в инвестиционния процес

http://www.burgasnews.com/novini-stranata/76628-savov-shte-vavedem-edinni-po-yasni-pravila-v-investitzionniya-protzes

„Основната задача, която си поставяме за краткото време на работа на нашето правителство, е да направим бизнес климата по-добър, като създадем условия строително инвестиционният процес в страната да бъде по-прозрачен и по-предвидим. Това може да стане с въвеждането на ясни правила  и отговорности за всички участници в този процес."

Това каза заместник - министърът на инвестиционното  проектиране арх. Георги Савов по време на среща с представители на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. Участниците в срещата обсъдиха състоянието на сектора и възможностите за промени в подзаконовата нормативна база с цел подобряване на бизнес средата в строителния бранш.

„Фирмата, която извършва оценка на съответствието на проектната документация и осъществява надзор по време на реализацията й, е един от малкото участници в инвестиционния процес, натоварен по закон с реални отговорности. За съжаление до момента практиката не оправдава тези очаквания. Налице е дисбаланс в това отношение, който трябва да бъде променен", коментира по време на срещата архитект Савов.
 
Представителите на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти предложиха да бъдат направени конкретни промени и редакции в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Към момента по отношение на фирмите изпълняващи тази дейност не се упражнява браншови контрол и регулации, както към останалите участници в процеса - строители, проектанти и др. Това лишава от възможност въвеждането на добри практики и стандарти, както и е предпоставка за формално, а в много случаи крайно некомпетентно извършване на тази дейност. Точно тази практика формира натрупалите се негативи по отношение на надзора, със всички последствия върху строително инвестиционния климат в България.

В хода на разговора беше обсъдена необходимостта от прецизиране на  документите, които регламентират обема и съдържанието на проектната документация в инвестиционния процес, необходими за издаване на разрешение за строеж и за започване на реални строителни работи на обекта. Необходимо е да се регламентират и спазват единни инструкции към общините и ведомствата, упълномощени да издават разрешения за строеж, за да има предвидимост и прозрачност, както и да се намали възможността от корупционни практики.
 
„Намерението ни е да направим инвестиционния процес предвидим , като въведем единни ясни правила, за да се прекратят досегашните порочни практики", обясни архитект Савов. На срещата бе обсъден и въпросът за формалната роля на застраховките професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството, каквато е практиката в момента. Според архитект Савов, в разговорите с браншовите организации се налага разбирането, че размерът на застраховките следва да е съизмерим със съответната отговорност за всеки от участниците в зависимост от конкретната строителна стойност на съответния проект.