СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 24.10.2014 г. до 28.10.2014 г.