ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА „Анализ на възможностите и вариантите за изграждане на комуникационно информационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството и за внедряване на електронна/и административна/и услуга/и, която/които Звеното следва да предоставя“