Открита процедура с предмет „Предоставяне на консултантска услуга по упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Хан Крум” и ул. „Васил Левски” в с. Манолово, община Павел баня, област Стара Загора”