Открита процедура с предмет „Изграждане на „Централен парк и зелена площ в село Бата, Община Поморие”