Открита процедура с предмет „Благоустрояване на парк „Кедикчал”, село Равен, община Момчилград“