Публична покана Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект “Качествени административни услуги към гражданите и бизнеса чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на инвестиционното проектиране”