12 фирми кандидатстват за проектиране и авторски надзор по проекта за Енергийно обновяване на българските домове в Североизточна и Югоизточна България

12 фирми кандидатстват за проектиране и авторски надзор по проекта за Енергийно обновяване на  българските домове в Североизточна и Югоизточна България. 

Офертите бяха отворени публично днес. 

Обществената поръчка, обявена от МРР, включва изработване на инвестиционни проекти за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и упражняване на авторски надзор по време на строителството за територията на Североизточен район, в който попадат градовете Варна, Добрич, Търговище, Шумен и за Югоизточен район с градовете Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и Казанлък.

За останалите пет района на страната- Югозападен, Южен централен, Северозападен, Северен централен и за гр. София процедурата за избор на фирми е приключила и са сключени рамкови споразумения.

Към днешна дата по проекта  са подадени 417 заявления за интерес и подкрепа, като 393 са одобрени. 

Най-много подадени заявления има за района на град София-125, следвани от Южен централен район-96, Югоизточен район-51, Североизточен-35, Югозападен-44, Северен централен-38 и Северозападен-18.

След София, най-много сгради кандидатстват в Пловдив-35 и Стара Загора с 23.