Екатерина Захариева: Няма да се повишава цената на тока от 1-ви януари 2015 година

Не е внесено искане за ново увеличение на цената на тока от 1-ви януари 2015 година, категорична беше пред журналисти вицепремиерът по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране в служебното правителство Екатерина Захариева. Това стана ясно днес преди откриването на годишната конференция "Околна среда, здравословни и безопасни условия на труд 2014". „Нито регулаторът е казал  такова нещо, нито е внесено искане, това са спекулации", добави тя. По повод отложеното заседание на Енергийния борд Захариева каза, че това е направено заради поета отговорност да се предоставя достатъчно време за запознаване с материалите на всички участници в Борда. Вицепремиерът обясни, че с проекта за промени в Закона за енергетиката, който предстои да бъде обсъден в Борда, служебният кабинет изпълнява ангажимента си за промяна, свързана с независимостта на регулатора.

По отношение на инвестиционния климат Захариева подчерта, че най-важното за него е стабилността- „Продължаващата около две години икономическа криза, заедно  със сериозна политическа, не е благоприятна среда за нови инвестиции", каза тя. Неслучайно в първите шест месеца на тази година спадът на преките инвестиции в България е между 32-36%. „Силно се надявам да имаме стабилно правителство със стабилна коалиция и парламент, което да може да направи необходимите важни стъпки за подобряване на инвестиционния климат", каза вицепремиерът.

В рамките на  конференцията г-жа Захариева обърна внимание и на добрите практики на отговорния бизнес. По думите й, не само държавата, а и отговорният бизнес наистина се грижи за безопасните условия на труд и опазването на околната среда. „Държавата ще контролира, ще поставя условия, но истината е, че е по-добре вие сами себе си да регулирате и да контролирате в осигуряването на безопасните условия на труд и опазването на околната среда", заяви тя. Според нея  е особено важно да се инвестира и в образование и повишаване на квалификацията на служителите и работниците.В предложенията на Европейската комисия за развитие на Кохезионната политика през новия програмен период централно място заемат иновациите и зелената икономика. Повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите е основен приоритет в новата за страната ни Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж, допълни Захариева. Стана ясно, че със средства от нея се предвижда създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които да улесняват генерирането на нови идеи в науката и прилагането им на практика. По думите на вицепремиера Захариева подкрепа ще получат структури, които подпомагат научно-изследователски иновационни дейности. Според вицепремиера демокрацията, икономическата свобода и пазарната икономика означават бизнесът да регулира и контролира сам себе си.