Списък на 39-те общини, които ще бъдат частично финансово подпомогнати и са в процес на изработване на задание за общ устройствен план

Подписани са споразумения с още 41 общини за подпомагане изработването на ОУП

Подробна карта  на 39-те общини, които ще бъдат частично финансово подпомогнати и са в процес на изработване на задание за общ устройствен план.

(за основа е използвана карта от Google)