Изготвянето на изцяло нов Закон за устройство на територията - взаимстван от германското строително законодателство – вече е на финалния етап

Това обяви министър Иван Данов на среща с браншови организации в Стара Загора

 

По инициатива на областния управител на Стара Загора Живка Аладжова, днес се проведе работна среща между министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов и представители на Регионалните колегии на Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Областното представителство на Камарата на строителите в Стара Загора. 
Министър Данов посочи, че в голямата си част промените в Закона за устройство на територията са точни и полезни, но, по думите му, е необходима нова философия в закона. В тази връзка той заяви, че изготвянето на изцяло нов Закон за устройство на територията, почти изцяло взаимстван от германското строително законодателство, вече е на финален етап. 
Министърът отбеляза, че до няколко месеца предстои и въвеждането на Закон за архитектурните конкурси, Наредба за обществените поръчки в строителството и Наредба за обществените поръчки в проектирането към Закона за обществените поръчки, които също са превод от германски нормативни документи в тази сфера. 
Министър Иван Данов определи като прогресивна стъпка въвеждането на еврокодовете - европейската система за проектиране на всички видове строителни конструкции. Очаква се в близко бъдеще те да бъдат все по-приложими.
Представителите на различните браншови организации се обединиха около становището, че най-голяма пречка за работата им е изключително сложния процес на издаване на разрешение за строеж, като това често отблъсква инвеститорския интерес.