СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 29.10.2014 г. до 05.11.2014 г.