СПРАВКА за извършените плащания по сключени договори за обществени поръчки в МИП за периода от 05.11.2014 г. до 10.11.2014 г.